Klauzula informacyjna RODO dla klientów TATRAPET Polska Sp. z o.o. realizujących zakupy za pośrednictwem platformy handlowej on-line w domenie allegro.pl

I. Definicje. 

 1. Administrator danych - TATRAPET POLSKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Paniówki 44-177 przy ul. Powstańców Śląskich 21, KRS: 0000235613, NIP: 9691413961, REGON: 24011393600000. Spółka w myśl Regulaminu Allegro świadczy sprzedaż produktów i dalej zwana jest również jako Sprzedający. 
 2. Kupujący – Użytkownik Allegro.pl podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary. 
 3. Regulamin Allegro – Regulamin serwisu internetowego Allegro dostępnego pod adresem: https://allegro.pl/regulamin 
 4. Allegro.pl - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012 
 5. Allegro - prowadzona przez Allegro.pl, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie allegro.pl 
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

II. Obowiązki informacyjne. 

 1. Administrator danych osobowych – TATRAPET Polska Sp. z o.o. oznaczona w Pkt. I niniejszej klauzuli informacyjnej jako Sprzedający w myśl Art. 14 RODO realizuje obowiązki informacyjne wobec osób, których dane przetwarza. 
 2. Kupujący ma możliwość zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych wykorzystując niniejszą klauzulę lub odwiedzając stronę internetową https://www.tatrapet-polska.pl 

III. Dane kontaktowe Administratora. 

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować:  

 • pod adresem korespondencyjnym powołanym w Pkt I, 1 niniejszej klauzuli informacyjnej, 
 • wysyłając korespondencję elektroniczną na adres biuro@tatrapet.pl 
 • dzwoniąc pod numer telefonu +48 32 401-15-13 

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania.

Głównym celem przetwarzania danych osobowych udostępnianych Administratorowi. za pośrednictwem Allegro jest realizacja sprzedaży jako Sprzedający. Dla realizacji tego celu niezbędnym może być przetwarzanie w zakresie, celach i podstawach: 

 • Realizacja przedmiotu umowy kupna zawartej za pośrednictwem Allegro.pl  
 • Postępowanie reklamacyjne i prawo odstąpienia od umowy związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży za pośrednictwem platformy Allegro.pl. 
 • Realizacja rozliczeń pomiędzy Allegro.pl, Administratorem i innymi uczestnikami transakcji. 
 • Realizacja  korespondencji z kupującym (min. opinie i odpowiedzi) 
 • Dochodzenie roszczeń 
 • Realizacja obowiązków podatkowych Administratora Dla osiągania powyższych celów przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, (ewentualnie dane działalności gospodarczej), adres zamieszkania (działalności), adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator kupującego na platformie Allegro.

V. Powierzanie danych osobowych i odbiorcy danych.

 1. Administrator w celu realizacji umowy sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmy kurierskie lub inne pośredniczące w dostarczeniu towarów, firmy pośredniczące w płatnościach.  
 2. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powierza dane podmiotom świadczącym usługi z zakresu usług IT oraz usługi rachunkowości. 
 3. Administrator powierzając dane osobowe innym podmiotom spełnia wymagania i kryteria podane w art. 28 pkt. 1 RODO.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane do czasu zrealizowania zawartej transakcji za pośrednictwem platformy Allegro, a następnie są przechowywane przez okres 5 lat od końca ostatniego roku obrachunkowego w którym dokonano zakupu.  
 2. Przechowywanie danych osobowych może zostać wydłużone o okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń i ich zaspokojenia. 
 3. Dane osobowe w zakresie dotyczącym transakcji podlegających obowiązkom podatkowym lub rachunkowym są przetwarzane w okresie wymaganym ordynacją podatkową i ustawą o rachunkowości.

VII. Prawa osoby – podmiotu danych.  

Kupującemu, którego dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji sprzedaży i celach związanych zgodnie z RODO przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu przetwarzania,
 • przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO,
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem.

VIII. Źródło pochodzenia danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach realizacji sprzedaży i celach związanych, przekazywane są Sprzedającemu w ramach platformy Allegro. 
 2. Podanie danych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji sprzedaży, komunikacji i obsługi posprzedażnej. 

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu. 

Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego w celach realizacji sprzedaży i celach związanych, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu. 

X. Przetwarzanie danych poza EOG. 

Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego w celach realizacji sprzedaży i celach związanych, co do zasady nie są przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy. Może natomiast zaistnieć sytuacja gdy dostawcy usług IT wspierających Administratora będą korzystali z rozwiązań i usług, które dostarczają podmioty gospodarcze spoza EOG. W takich przypadkach przed przekazaniem danych zostanie zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych – Art. 45 lub Art. 46 RODO, lub na podstawie zgody.

Tatrapet Polska Sp. z o.o. (c)2020, All Rights Reserved  |   Polityka prywatności   | RODO dla klientów Allegro
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem